πώς να σηκώνω την κλήση από το Bluetooth

0 votes

Καλημέρα σας

Ενώ έχω συνδεδεμένο το bluetooth και μπορώ και μιλάω και με ακούνε κανονικά όταν με παίρνουν τηλέφωνο δεν μπορώ να το σηκώσω από το bluetooth αλλά μόνο από την οθόνη του κινητού. Μήπως υπάρχει κάποια ρύθμιση που δεν την έχω βρει ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

asked Sep 30, 2016 in Android by Taxig Info (120 points)  
share

Good morning

While I have connected the bluetooth and I can speak and hear normally when they call I can not lift it from the bluetooth but only from the mobile screen. Is there some setting I have not found; Thanks in advance.

Please log in or register to answer this question.

Welcome!
Ask your questions and receive answers from other members of the Zoiper Community.

Did you check our Help Section?

You are a Zoiper Biz or Premium customer? If so, click HERE to get premium support.
Top users 02/2024
 1. Tsetso.Zdravkov

  34310 Points

 2. Ivan

  18410 Points

 3. Joachim

  11490 Points

 4. Anton

  3950 Points

Latest tweets